“ઘરડી ઘોડી ને લાલ લગામ” – Gujarati Poem


આપણી પોતાની ઉમર વધે ત્યારે આપણને તેનું ખ્યાલ રેતો નથી કે આપણી ઉમર પણ શરીર ઉપર વર્તાઈ રહી હશે.  પરંતુ આપણે વર્ષો બાદ બચપણ ના મિત્રોને મળીયે તો તુરંત તેમની ઉમર વર્તાઈ રહેલી જોઇને થોડો ઝટકો લાગે છે.  એ નીચેના રમુજી કાવ્ય નો વિષય છે.

વ્યવસાયે હું એકાઉનટન્ટ, નામ મારું રામપ્રસાદ
નોકરી મળી ગુજરાતમાં, ગામ છે નડિયાદ
શિયાળા નો દિવસ અને ક્લાયન્ટ નું નામ નીલિમા
જોઇને લાગ્યું વર્ષો પહેલા એમને જોયેલા, દીલીમાં
પછી થયું હોઈ જ ન શકે નીલિમા આ મારી
કોલેજ ની બધી છોકરી ઓ માં સૌથી સારી

હું હતો તેનો દીવાનો, મારું દિલ તદ્દન ઘાયલ
મારા દિલ માં હમેશા છણકે જુમ જુમ તેની પાયલ
લાલટેન કરતા ચમકતા નયન માં આંજેલી મેશ
ગોરા ગોરા ગાલ ને કાળા કાળા સુવાળા લાંબા કેશ  
રૂ જેવી મુલાયમ ત્વચા ને લટક મટકતી ચાલ
જટાકેદાર  અદા ને ફટાકેદાર સ્ટાઈલ

English: This is my lease horse, Red. He's a r...

English: This is my lease horse, Red. He’s a retired,Thoroughbred racehorse. (Photo credit: Wikipedia)

પણ આ આ આ

હારોહાર ઉભાડીયે તો પતલો લાગે ચાંદ
થોડું જાડું એવું કદ ને વચ્ચે નીકળેલી ફાંદ  
કાળા ધોળા વાળ માં થી ડોકિયા કરતી તાલ
કપડા માં ઢબ નહિ, નહિ એવી કોઈ સ્ટાઈલ
લાલ ચટક લીપ્સ્ટીક ને લટકતી પર્સ મોટી
લાગે કે લાલ લગામ અને ઘોડી જાણે ઘરડી

તમે પોદાર કોલેજ માં ભણેલા મેં પૂછ્યું હળવેકથી
મારા માસી સમાન આ બહેન બોલ્યા મોટું સ્મિત ફરકાવી
શું શાનદાર એ દિવસો હતા, હતા છોકરાઓ બધા ફિદા
પણ વધારે હિમત કરે તો કરી નાખીએ અમે તેમને સીધા
ખુબ સતાવ્યા છે છોકરાઓ ને એ જમાના માં
હું કેતી, હિમત હોય તો આગળ આવો, નામ મારું નીલિમા  

અને પછી કહે “પણ કાકા”, જુઓ કેવી તેની હિંમત
ભલે લાગે ઘરડી ઘોડી ને લાલ લગામ
આ પાકી ઉમર ના, તાલ ને ધોળા વાળ વાળા
આ મોટી ફાંદ, લાલ લીપ્સ્ટીક ને જાડા કદ વાળા
મારા ક્લાયન્ટ બોલ્યા – પણ કાકા, યાદ કરાવો મને
તમે બીકોમ નો કયોં  વિષય ભણાવતા હતા અમોને

 

 

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: