આબરૂ – Gujarati Poem – Aabroo


આબરૂ

Seasons

Seasons (Photo credit: ganzoman)

હું તો આબરૂ સાચવું છું કરેલા પ્રેમની
ક્યાંક તું સમજે કે આ લાગણી કેમની

ક્યારેક હવાની જલકીમાં કે અતરની મહેકમાં
યાદ આવી જાય છે પણ વધારે બહેક ના

અમસ્તા ચાલતા તાજા કાપેલા ઘાસમાં
દિલ ભરાઈ આવે એ કઈ ખાસ ના

આંસુ ઉભરાઈ આવે નાહકના આમજ
તારા ખંભા ની જરૂર છે એમ ના સમજ

લાગણીના ઉમળકામાંયે વીતી ગયી ઝીંદગી
સંવેદનાની પળ પણ વીતી જાશે કરતા બંદગી

તારું ક્યારેક નામ લઉં, કરું જયારે ખુદાને યાદ
એ મારો નહીં, છે એ પ્યારની ઋતુ નો સાદ

ના માન કે તારી યાદ મને સતાવે
મારું હૈયું તો માત્ર કરેલા પ્રેમ ની આબરૂ સાચવે

Enhanced by Zemanta

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: